آفساید مقابله عظما با خطر سرنگونی ـ پیک شادی

آفساید مقابله عظما با خطر سرنگونی ـ پیک شادی۲۱ اردیبهشت۱۴۰۲

 

درهفت ویا هشت ماه گذشته که قیام ۱۴۰۱ را درمیهنمان داشتیم شاهد انواع و اقسام اقدامات رژیم برای مقابله با این قیام و دور کردن خطر سرنگونی از خودش بودیم که درمیان این اقدامات تولید و پخش فیلم و مستند حکومتی برعلیه مجاهدین خیلی بارز بود 

لطفا به اشتراک بگذارید: