تلاش وزارت‌خارجه رژیم آخوندی برای قرار دادن مجدد مجاهدین در لیست تروریستی اتحادیه اروپا – قسمت هفتم

کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» اعلام کرد ۲۱۰سایت و سامانه وزارت‌خارجه رژیم در تهران تسخیر و از دسترس خارج شد

قسمت هفتم- تلاش مذبوحانه وزارتخارجه رژیم آخوندی برای قرار دادن مجدد مجاهدین در لیست تروریستی اتحادیه اروپا

سخنگوی مجاهدین (2) 

راهکـار پیشنهادی سخنگوی مجاهدین به ”واخ“

(وزارت امور خارجه رژیم)

عجالتاً قاچ زین سپاه را محکم بچسبید

والا ”واخ“ و ”واجا“ و ”فراجا“یتان

 سراپا آخ می‌شود!

 

 

مطالب مرتبط

تلاش وزارت‌خارجه رژیم آخوندی برای قرار دادن مجدد مجاهدین در لیست تروریستی اتحادیه اروپا – قسمت هفتم

قیام تا سرنگونی قسمت ششم- اسناد برنامه‌ریزی رژیم برای لاپوشانی جنایت ساقط کردن هواپیمای اوکراینی

قیام تا سرنگونی - قسمت پنجم - پرونده‌سازی علیه مجاهدین در فرانسه –گزارش وزارت خارجه رژیم

قیام تا سرنگونی قسمت چهارم- بررسی مطالبات سوریه در جلسه شورای عالی امنیت ملی

دستور کار - هفتمین نشست کمیته سیاسی مقابله با مجاهدین

خلاصه واهم مطالب در۶جلسه کمیته مقابله با مجاهدین

اسنادکروکی و سازماندهی ولیست پرسنلی وزارت‌خارجه ـ چارت سازمانی وکدهای مکاتبات

کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» ـ ۲۱۰ سایت و سامانه وزارت‌خارجه رژیم تسخیر شد

لطفا به اشتراک بگذارید: