اصفهان- تهاجم به ناحیه بسیج ضد امام حسین، پاسخ کانونهای شورشی به اعدام فرزندان وطن به دستورخامنه ای توسط قضاییه جلادان

اصفهان-تهاجم و انفجار در ناحیه بسیج ضد امام حسین، پاسخ کانون‌های شورشی به اعدام فرزندان وطن به دستور خامنه‌ای توسط قضاییه جلادان به اتهام ارتباط با مجاهدین و هلاکت سرهنگ پاسدار یکان ویژه و همدستان جنایت‌پیشه

 

لطفا به اشتراک بگذارید: