حقایق پشت پرده ـ افشای اسناد غارت اقتصاد ایران توسط ارگان‌های وابسته به خامنه‌ای

اسناد سخن می‌گویند: ستاد اجرایی فرمان خمینی و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر چه نقشی در غارت اقتصاد ایران دارند؟

در ادامهٔ مجموعه افشاگریهای کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت از درون رژیم، اینک اسناد جدیدی از نظرتان می‌گذرد که برای اولین بار در برنامهٔ حقایق پشت پرده از سیمای آزادی افشا شده‌اند.

این اسناد فاش می‌سازند که چگونه در ساختار فاشیستی نظام ولایت فقیه، سرکوب و چپاول عنان به عنان هم پیش می‌روند. فاشیسم دینی از یک سو برای ادامهٔ غارت منابع ملی ایران به نیروهای سرکوبگر نیاز دارد، از دیگر سو جهت حفظ این نیروهای ضدخلقی و انداختن آنها به جان کارگران زحمتکش و سایر اقشار محروم و به پاخاستة‌ ایران، سهمی از چپاول را با دست باز به آنها اختصاص می‌دهد. این خاصه‌خرجی علاوه بر سهیم کردن این نیروها در اقتصاد ایران و سپردن زمام آن به نهادهای نظامی و در رأس آنان سپاه پاسداران است.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: