خبرگزاری کرونوس ایتالیا: فراخوان مریم رجوی به‌پارلمان اروپا برای توقف اعدامها در ایران

 

خبرگزاری کرونوس ایتالیا در رابطه حضور خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در گزارشی نوشت: «مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، در جلسه‌یی با عنوان «ایران: چشم‌اندازهای تغییر و سیاست اتحادیهٔ اروپا» که در پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شد، به کارزار بین‌المللی برای توقف اعدامها فراخوان داد. در ایران. هواداران شورای ملی مقاومت در خارج از پارلمان اروپا تجمع کردند تا حمایت خود را از مقاومت ایران و فراخوان (مریم) رجوی از اتحادیهٔ اروپا و کشورهای عضو آن برای وادار کردن رژیم به‌توقف اعدام در ایران ابراز کنند».

لطفا به اشتراک بگذارید: