تهاجم و انفجار در سپاه ناحیه بسیج خمینی شهر (همایون‌شهر) اصفهان - نخستین اخطار به بازگشت دیپلمات تروریست بمب‌گذار

همایون‌شهر (اصفهان) -تهاجم و انفجار در سپاه ناحیه بسیج خمینی شهر توسط قهرمانان کانون‌های شورشی، نخستین اخطار به بازگشت دیپلمات تروریست بمب‌گذار

 
لطفا به اشتراک بگذارید: