تجمع و تظاهرات بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش ـ اهواز- کرمانشاه- اصفهان- کرج

بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش و اهواز روز یکشنبه ۷خرداد ۱۴۰۲ در اعتراض به فقر و نداری، ظلم و ستم، هم‌چنین وضعیت بد معیشتی، و تبعیض و نابرابری‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش و اهواز روز یکشنبه ۷خرداد ۱۴۰۲ در اعتراض به فقر و نداری، ظلم و ستم، هم‌چنین وضعیت بد معیشتی، و تبعیض و نابرابری‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

اهواز  - تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به فقر و نداری - ۷خرداد

شوش - تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به فقر و نداری - ۷خرداد

-بازنشستگان شوش - 0

-بازنشستگان شوش - 1

-بازنشستگان شوش - 2
 

لطفا به اشتراک بگذارید: