بهشت زهرا خاکسپاری نوجوان شورشگر ابوالفضل امیرعطایی و پیام خانم مریم ر جوی-۷خرداد ۱۴۰۲

تهران- بهشت زهرا

خاکسپاری نوجوان شورشگر ابوالفضل امیرعطایی- ۷خرداد ۱۴۰۲

خانم مریم رجوی:

سلام بر ابوالفضل امیرعطایی نوجوان شورشگر و قهرمانی که در آخر شهریور با شلیک پاسداران خامنه‌ای مجروح شد و پس از ۸ماه درد و رنج به‌شهادت رسید. شهادت جگرسوزی که عزم عمومی، به‌ویژه عزم جوانان شورشی و قیام‌آفرین را برای سرنگونی نظام منحوس ولایت فقیه و ضحاک ماردوش ولایت ده چندان می‌کند.
شهادت ابوالفضل، سند دیگری از جنایات این رژیم و شخص خامنه‌ای و دیگر سران نظام آخوندیست که از عدالت گریزی نخواهند داشت.

لطفا به اشتراک بگذارید: