کارزار جهانی حمایت از قیام و آلترناتیو دموکراتیک ـ قسمت اول و دوم

میهمان برنامه: دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان

طی هفته گذشته ما شاهد کارزارهای متعددی در عرصه بین‌المللی در حمایت از مقاومت مردم ایران و برنامه ۱۰ماده‌یی خانم رجوی. قبل از آن هم شاهد حمایت‌های اکثریت‌ شماری از پارلمان‌ها در کشورهای مختلف و نمایندگان پارلمان بودیم.

معنی سیاسی این حمایتها از مقاومت ایران چیست؟

ما در هشتمین ماه قیام سراسری مردم ایران به‌سوی انقلاب و یک ایران دمکراتیک می‌باشیم و در این مدت جهانیان به‌خوبی واقعیت‌های ایران را به چشم دیده‌اند. از یک طرف شجاعت مردم ایران و از طرف دیگر شقاوت و سنگدلی و استیصال رژیم آخوندی.

بنابر این آنها چشم‌انداز سرنگونی رژیم آخوندی را دیده‌اند. آنها به صراحت می‌گویند رژیمی که این چنین در مقابل مردمش به‌ویژه زنان ستمدیده و آزاده ایران این درجه از سبعیت را دارد نمی‌تواند به عنوان یک رژیم مشروع قابل قبول باشد، نه برای مردم ایران و نه برای جامعه بین‌المللی.

کارزار جهانی حمایت از قیام و آلترناتیو دموکراتیک ـ قسمت دوم

لطفا به اشتراک بگذارید: