شورشیاران ـ همراه با جوانان اشرف‌نشان ـ شماره۱

گفتگو با سحر ثنایی، حنیف ماهوتچیان و آرش نیکزاد

در روزهایی که میهنمان در تب و تاب انقلاب دمکراتیک به‌سر میبرد و شرایط جوشان انقلابی به وضوح حس می‌شود، در روزها و شبهایی که کانونهای شورشی شعله‌های قیام را برافروخته نگه می‌دارند، و در حالیکه آتش و آتشفشان خشم خلق در راه است، فرصتی است تا با شورشیاران و جوانان اشرف‌نشان همراه بشویم و بازتاب شعله‌های قیام را در آینه کارها و کارزارهای آنها ببینیم.

جوانانی که رسالتشان انعکاس صدای کانونهای شورشی و جوانان قیام‌آفرین است و تلاش می‌کنند فریاد مردم بپاخاسته ایران را در چهارراه جهان طنین‌انداز کنند.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: