گزارشی از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

گفتگو با احسان رحمانی

شهادت ابوالفضل امیرعطایی این روزها از پر واکنش‌ترین موضوعات در شبکه‌های اجتماعی بوده است. نوجوان ۱۶ساله‌ای که پس از ۸ماه کما و مدت کوتاهی هوش آمدن مجددا پر کشید و داغش را بر دل یک ایران خشم و خروش باقی گذاشت.

کاربری با انتشار عکسی از سه شهید قیام نوشته است:

سه ابوالفضل از آبان خونین۹۸ تا خرداد۴۰۲

علم‌داران انقلاب دمکراتیک ایران را که دژخیمان خامنه‌ای از ما گرفتند.

۴۰۲: ابوالفضل امیرعطایی ۱۶ساله

۱۴۰۱: ابوالفضل آدینه‌زاده ۱۷ساله

۱۳۹۸: ابوالفضل شعبانی ۱۶ساله

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: