نیکلاس پروکاسینی رئیس مشترک گروه محافظه‌کاران و رفرمیستها در پارلمان اروپا: «آنها که برای آزادی به‌خاک افتادند» کتابی است که توسط مریم رجوی به‌من اهدا شد

 

نیکلاس پروکاسینی رئیس مشترک گروه محافظه‌کاران و رفرمیستها در پارلمان اروپا در توئیتی با اشاره به دریافت کتاب «آنها که برای آزادی به‌خاک افتادند» از خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران نوشت: «کتابی حاوی نام قربانیان رژیم بنیادگرای حاکم بر ایران این همه پسر، زن و انسان بی‌گناه به‌خاطر طلب‌کردن آزادی قتل‌عام شدند».

عکس(5) (1) 

لطفا به اشتراک بگذارید: