ضربه کاری اطلاعاتی ـ این بار نهاد ریاست‌جمهوری!

روز دوشنبه ۸ خرداد کل شبکه داخلی شدیداً حفاظت شده ریاست‌جمهوری رژیم تسخیر و از دسترس خارج شد.

در این عملیات، ۱۲۰ سرور شبکه داخلی نهاد ریاست‌ جمهوری شامل دیتا‌بیس‌های مرکزی این نهاد تسخیر شد.

اطلاعات ۱۳۰۰ کامپیوتر داخلی ریاست‌جمهوری به دست کانال «قیام تا سرنگونی» افتاده است.

همچنین سیستم‌های محرمانه و سری همه مکاتبات داخلی ریاست‌جمهوری رژیم

و مدیریت سرور‌ها و کنترل کننده سرور‌های دولت.

ایمیل اصلی نهاد ریاست‌جمهوری تسخیر و از آن شعارهای ضد حکومتی برای خبرنگاران و رسانه‌ها ارسال شده است.

ده‌ها هزار سند سری، خیلی محرمانه و محرمانه نهاد ریاست جمهوری رژیم به‌دست مهاجمان افتاده است.

«قیام تا سرنگونی» از دوربین‌های مدار بسته نهاد ریاست جمهوری هم کلیپ منتشر کرده است.

رژیم مدعی قدرقدرتی است، اما توان تأمین امنیت ریاست جمهوری‌اش را هم ندارد.

آیا این عملیات نشان از ضربه‌پذیر بودن و ناتوانی رژیم آخوندی نیست؟ 

لطفا به اشتراک بگذارید: