کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک: تروریسم پاداش گرفت! آزادی اسدالله می‌کنیم و آن را نقض آشکار حاکمیت قانون می دانیم

 

کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک طی بیانیه‌یی آزادی اسدالله اسدی اسدی تروریست توسط بلژیک را به‌شدت محکوم کرد. این کمیته در بیانیه خود نوشت:

«کمیته سفید که شخصیت‌های فرانسوی با حساسیت‌های سیاسی مختلف را گردهم می‌آورد که در آرمان یک دموکراسی واقعی در ایران سهیم هستند، آزادی اسدالله اسدی تروریستی که در لباس دیپلمات ظاهر شده بود و بازگشت او به ایران تحت دیکتاتوری مذهبی در قدرت را به‌شدت محکوم می‌کند.

آزادی یک تروریست که توسط دادگاه به‌عنوان تروریسم به‌وسیله دادگاه ذیصلاح در بلژیک شناخته شده است و به ۲۰سال زندان برای سازماندهی و دستور یک قتل‌عام - که در نهایت خنثی شد - در ۳۰ژوئن ۲۰۲۸ در خاک فرانسه در ویلپنت، محکوم شد، نقض آشکار حاکمیت قانون است».

در ادامه بیانیه کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک آمده است: «این معامله شرم‌آور تصمیم دادگاه را لغو کرد دادگاه قانون اساسی بلژیک که در رأی خود به صراحت اعلام کرده بود که دولت بلژیک باید قبل از انتقال محکومان به قربانیان اطلاع دهد تا آنها فرصتی برای احقاق مجدد عدالت داشته باشند. از سویی دیگر، این تشویقی برای به‌گروگان‌گرفتن دیپلماسی مورد استفاده حکومت دینی استبدادی در ایران است که بر آن است که فشار بر کشورهای غربی بیاورد برای گرفتن امتیازاتی که مغایر با اصول هر کشور دمکراتیک است. رژیمی که روزانه شهروندان خود را اعدام می‌کند و از اقدامات تروریستی متعدد در خارج از مرزهای خود حمایت کرده است، نباید به‌خاطر سیاست باج‌خواهی خود پاداش داده شود. CFID از فرانسه و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که گروگانهایی در ایران می‌خواهد تا سیاستی قاطع و تحریم‌های مشترکی را اتخاذ کنند که ملاهای حاکم در تهران و پاسداران تحت‌امر آنها را به احترام و رعایت تعهدات بین‌المللی ملزم کند».

ژان پیر برار رئیس کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک

لطفا به اشتراک بگذارید: