مقایسه دروغهای خمینی قبل وبعدازبه قدرت رسیدن

مقایسه دروغهای خمینی دجال  قبل وبعدازبه قدرت رسیدن

دجالیت خمینی - دوگانه‌گویی در مورد آزادی و دموکراسی

دجالیت خمینی - آزادی احزاب سیاسی
قبل از انقلاب - خمینی ۱۱آبان ۱۳۵۷: جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و هم‌چنین استثمار از میان خواهد رفت.
بعد از انقلاب - اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی‌دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می‌کردیم، تمام جبهه‌ها را ممنوع اعلام می‌کردیم و یک حزب و آن حزب‌الله...

 

دجالیت خمینی آزادی و دموکراسی
قبل از انقلاب - خمینی - مصاحبه با رادیو و تلویزیون اطریش، ۱۰آبان ۱۳۵۷: دولت اسلامی، یک دولت دموکراتیک به‌معنای واقعی است.
بعد از انقلاب - آنها که در نوشتجات خودشون دم از دمکراتی میزنن یا جاهلند یا خائن!

دجالیت خمینی - نقش روحانیان در قدرت
خمینی - سخنرانی ۱۸دی ۱۳۵۷: من و سایر روحانیان در حکومت پستی را اشغال نمی‌کنیم
همه متصدیان روحانی که هستند الآن در مقامات بالا، از بابت این است که... بدون اینها نمی‌شود اداره کرد مملکت را - جماران ۹شهریور ۱۳۶۱

دجالیت خمینی - حاکمیت مردم
خمینی - ۲۲آبان ۱۳۵۷: باید اختیارات دست مردم باشد... مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد.
مردم ناقص‌اند و... . ناکامل‌اند... . به حاکمی که قیم (شان)... . باشد محتاجند!

دجالیت خمینی - حقوق و آزادی زنان
خمینی - مصاحبه با لوموند اردیبهشت ۱۳۵۷: زن مساوی مرد است،زن مانند مرد آزاد است.
از تساوی حقوق (زن و مرد) اظهار تنفر کنید (خمینی - تهران).

لطفا به اشتراک بگذارید: