بحرانهای اجتماعی و هشدارها نسبت به وضعیت انفجاری ـ قسمت اول و دوم

میهمانان برنامه: فروغ معزی و ابوالفضل فولادوند و پروفسور سیامک شجاعی

این روزها واژه بحرانهای اقتصادی اجتماعی که زمانی بکارگیری آنها توسط رسانه‌ها و کارگزاران رژیم مطلقا ممنوع بود و مطرح نمی‌شد به وفور در رسانه‌ها و اظهارات کارگزاران رژیم شاهدش هستیم.

بحرانهایی از قبیل بیکاری، فقر، گرانی، تورم، بحران مسکن، بحران حاشیه‌نشینی، آب، مهاجرات و بسیاری بحرانهای دیگر که نشانه‌ای از حاکمیت آخوندهای ضد ایران و ضد ایرانی هست.

در عین حال شاهد این هستیم که اغلب همین کارگزاران رژیم همزمان صحبت از این می‌کنند که اگر به فوریت به این بحرانها رسیدگی نشود خطر انفجار اجتماعی و قیام در پیشرو هست.  

بحرانهای اجتماعی و هشدارها نسبت به وضعیت انفجاری ـ قسمت دوم

لطفا به اشتراک بگذارید: