صد باد صبا اینجا ـ به یاد حنیف بنیانگذار

نوشته مجاهد کبیر حمید اسدیان

تقابل مرگ و زندگی، محتوای نبرد همیشگی انسان است. و به‌راستی چگونه ممکن است که در نهانی‌ترین زوایای روان و ژرف‌ترین لایه‌های ادارک، خود را محکومی بی‌گریزگاه نبینیم؟ چگونه می‌شود «زندگی» را توقفی کوتاه میان برهه‌یی از این سوخت و ساز پیچیده و عظیم ندانیم؟ عقل بازاری اما وسوسه‌ی غریبی دارد. عنکبوتی‌ست که با تنیدن تار، نه تنها شاهان و قهرمانان و سرداران و بی‌نامان و گمنامان، که حتی رسولان را هم درمی‌رباید.

یک چیز اما ـ چیزی که چندان هم تعریف نشده ـ هست که انسان را از این دایره خارج می‌کند. انسان می‌تواند عقیده و ارزش و آرمانی را برگزیند. و در این انتخاب، قدرتی است که زنجیر اجبارات را می‌گسلد و گامی به‌سوی آزادی برداشته می‌شود. کافی است این قدرت نهفته و ناپیدا را شناخت و فعال کرد. چگونه؟

لطفا به اشتراک بگذارید: