ریزش و بریدگی در سطوح مختلف نظام!

یکی از بحران‌های رژیم ریزش نیروهای خودی و کوچکتر شدن قاعده نظام است.

آخوند حاجی حسینی -۱۶ خرداد ۱۴۰۲:

رفیق دهه ۶۰ پایش درجبهه جنگ بود یک پایش توی شاهرود چپ کرده چرا رازش چیست؟

دوستان به‌سادگی میدان را خالی نکنیم

امروز متاسفانه نسل جوان ما ۲۵ ساله ۳۰ساله، گذشته را که ندیده مطالعه تاریخ هم که ندارد فقط و فقط نق، نق، طلبکاری، طلبکاری

آخوند ایزدی – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ :

در جمع‌های متعدد حزب الهی و انقلابی الان پرستیژ شده

یعنی این یک دانه مثلا وجه برتر دارد کسی که بیشتر نق بزند این اندیشمند‌تر هست

نق نقو‌ترها اندیشمند‌تر هستند نخبه‌تر هستند

این وضعیت نیروهای درون نظام است که تحت تاثیر بن‌بست اقتصادی رژیم، سهمی که باید را نمی‌گیرند.

آیا تنگ‌تر شدن حلقه دور خامنه‌ای نشان از پایان حکومتش نیست؟

لطفا به اشتراک بگذارید: