کامنت روضه های خامنه ای طلسم شکسته ـ پیک شادی

کامنت روضه های خامنه ای طلسم شکسته ـ پیک شادی ۱۹خرداد۱۴۰۲

 

روضه خوانی عظما ی درسرقبر خمینی که خمینی را ضد تحجر قلمداد میکند 

قطار پیشرفت رئیسی جلاد ویک خبر تورم شکن

لطفا به اشتراک بگذارید: