تظاهرات در زاهدان ـ آزادی می آید با می توان وباید و پیام خانم مریم رجوی ـ ۱۹خرداد ۱۴۰۲

تظاهرات در زاهدان- قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

نه سلطنت نه رهبری دمکراسی برابری

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

می کشم می‌کشم آن‌که برادرم کشت

آزادی می‌آید با می‌توان و باید

جمعه ۱۹خرداد ۱۴۰۲

 

خانم مریم رجوی:

زاهدان در جمعه‌یی دیگر برای «انقلاب و آزادی» بپا خاست و با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای»، «اتحاد، انقلاب، آزادی» و «سلطنت، ولایت، یکصد سال جنایت»، عزم قاطع مردم ایران را برای سرنگونی رژیم آخوندها و نفی هرنوع دیکتاتوری و استقرار جمهوری دمکراتیک بازتاب کردند.

لطفا به اشتراک بگذارید: