تخریب مزار شهیدان قیام توسط وحوش خامنه‌ای در اصفهان ـ مشهد ـ ایذه

اصفهان ـ مشهد ـ ایذه

تخریب مزار شهیدان قیام توسط وحوش خامنه‌ای 

اصفهان - مزار شهید مجید کاظمی، زندانی قیامی سر بدار

مشهد - مزار شهید قیام ابوالفضل آدینه‌زاده نوجوان ۱۶ساله

ایذه - مزار شهید قیام میلاد سعیدیان جو

لطفا به اشتراک بگذارید: