بازپخش ویژه برنامه شهادت خاک به مناسبت تخریب مزارشهیدان توسط رژیم ضد بشری آخوندی ـ ۱۹خرداد ۱۴۰۲

بازپخش ویژه برنامه شهادت خاک

در مورد تخریب مزار شهیدان

توسط رژیم  ضد بشری آخوندی و مزدوران

لطفا به اشتراک بگذارید: