افشاگری کانال قیام تاسرنگونی- واگذاری بلاعوض ۱۹۰هکتار از اراضی خرمشهر به سازمان انرژی اتمی ـ ۱۹خرداد ۱۴۰۲

 

واگذاری بلاعوض ۱۹۰هکتار از اراضی خرمشهر به سازمان انرژی اتمی

نامه محرمانه دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی ریاست جمهوری

به محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران

۱۵فروردین ۱۴۰۲

لطفا به اشتراک بگذارید: