اعدام جنایتکارانه یک هموطن بلوچ در زندان گرگان

 

بنابه گزارشات رسیده حکم اعدام یکی ازهموطنان بلوچ به نام حسن براهویی ۳۳ساله اهل شهرستان زابل  بامداد روز چهارشنبه ۱۷خرداد  توسط دژخیمان رژیم آخوندی در زندان امیرآباد گرگان به اجرا درآمده است.  این هموطن بلوچ پدر چهار فرزند است.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: