تجمع اعتراضی کارگران هپکو در محوطه‌ٔ شرکت

 

کارگران می‌گویند؛ افزایش سن بازنشستگی و سخت‌تر کردنِ شرایط بازنشستگی پیش از موعد کارگران، ناعادلانه است.
دولت نباید با سرنوشت میلیون‌ها کارگر این‌گونه بازی کند؛ افزایش سن بازنشستگی و بندهای ضدکارگری برنامه هفتم، خلاف منافع جمعی کارگران است و باید حذف شود

لطفا به اشتراک بگذارید: