خاطرات فرمانده افشین ـ از مبارزه با دو دیکتاتوری شاه و شیخ

برای شهید والامقام مجاهد قهرمان علی مستشاریفرمانده افشین

گرد بی‌باک و سرفراز خلق

یل نامی و صف شکن «افشین»

شیر و سردار رزمهای سترگ

شعله‌ای در شب وطن «افشین»

 

پیشتاز نبرد هر میدان

با تمام مظاهر شیطان

می‌درخشید در وجود او

گوهر ناب ارزش انسان

 

همچو البرز با وقار و متین

پرصلابت اراده پولادین

نام او با صداقت و ایمان

با رشادت هماره بود قرین

 

«سال شصت» «پنج مهر»، «سی خرداد»

شورشی در مصاف با بیداد

سمبل رزمهای نسل فدا

رزم با شاه و شیخ استبداد

 

شیرآهن‌مجاهد آن سردار

پاکباز و یگانه و سرشار

رهنما و رهگشا و پرچم شد

در فدا و صداقت و ایثار

 

«سی خرداد روز «افشین» شد

باز با یک ستاره آذین شد

آرمانی که جان برایش داد

با بهایی چو او تضمین شد

لطفا به اشتراک بگذارید: