سالگرد جاودانگی و شهادت مشعل فروزان آزادی مجاهد والا صدیقه مجاوری- ۶تیر ۱۳۸۲

۹روز پس از خودسوزی تاریخی

در اعتراض به کودتای استعماری و ارتجاعی ۱۷ژوئن

برای سر بریدن مقاومت ایران

 

آنگاه که از هیچ سو کورسوی نجاتی دیده نمی‌شد

ناگاه  مشعل هایی از جان و هستی آدمی برافروخته می‌شوند

دل تیرگی‌ها را می‌شکافند و دیو شب را فراری می‌دهند

صدیقه مجاوری فاتح قله شکوهمند فدای بیکران

در سالگرد شهادت مشعل فروزان آزادی، صدیقه مجاوری

عشق فروزان و شعله‌ور آزادی - صدیقه مجاوری

مشعل فروزان آزادی در دل شبهای تیره میهن در زنجیر

لطفا به اشتراک بگذارید: