نگاهی به شرکت جوانان اشرف‌نشان در کهکشان مقاومت ایران

گفتگو با آرش نیکزاد

جوانان اشرف‌نشان با فعالیتهایشان و حضورشان توجه شرکت‌کنندگان در گردهمایی سالانه مقاومت را به خود جلب کرده بودند. برخی از رسانه‌ها نیز به حضور آنها پرداختند. 

میدان «ووبان» پاریس هرگز در حیات خود، جمعیتی چنین مشتاق، سرزنده، پراحساس، آرمان‌گرا و امیدوار از ایرانیان در تبعید را به چشم ندیده است. آنها از تمام قاره‌های جهان گردآمده‌اند تا آزادی سرزمین خویش را فریاد بزنند. آمده‌اند تا «قرق»ها و «ممنوع»ها و «قدغن‌»ها را درهم بشکنند. آمده‌اند تا بگویند سرنوشت خلق‌ها را نه زد‌و‌بندهای پنهانی در پشت درهای بسته، بلکه اراده‌های آتشین رقم می‌زنند.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: