مروری بر جنبش دادخواهی ـ عبور جنبش دادخواهی از کمین‌گاه سیاست مماشات

دیدیم که جنبش دادخواهی با زدن به دو پایه اصلی تحکیم رژیم (اعدام و شکنجه در داخل و صدور تروریسم در خارج کشور)، روح و جوهر بقای رژیم را هدف قرار داده است. یعنی با افشای بزرگترین جنایت در سطح جامعه و جوانان در داخل و خارج میهن، قتل‌عام زندانیان در سال ۶۷به نقطهٔ مرگ ولایت و کارآمدترین سلاح برای شقه رژیم تبدیل شده است به همین علت همان‌طور که سال گذشته خانم مریم رجوی گفتند:

«دادخواهی خون قتل‌عام‌شدگان، دادخواهی رنجها و دردهای مادران و پدران داغدار و دادخواهی به‌خاطر خسارت انسانی و معنوی عظیمی که این رژیم به‌ملت ایران وارد کرده است.

جنبش دادخواهی با خواست اسامی شهیدان، نشانی مزارها، هویت قاتلان و محاکمه سران رژیم؛

این جنبشی است که اساس استبداد و ستمگری ولایت فقیه را هدف قرار می‌دهد... جنبش دادخواهی هیچ چیزی نیست جز تحقق آرمانی که آن ۳۰هزار شهید به‌خاطر آن جانشان را فدا کردند و حاضر نشدند یک قدم عقب‌نشینی کنند».

لطفا به اشتراک بگذارید: