جنبش دادخواهی، فراخوان برای محاکمه سران رژیم ـ قسمت سوم و چهارم

میهمان برنامه: دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت در انگلستان

آقای ابواسوجی، رئیس قبلی دادگاه لاهه در سخنرانی خود در این کنفرانس از جمله گفت: «تابلویی با اسامی۱۵۲ شخصیت برجسته از سراسر جهان وجود دارد که خواستار تحقیق رسمی سازمان ملل یا در سطح بین‌المللی در مورد کشتار ۱۳۶۷ شده‌اند. البته من برجسته نیستم، اما امیدوارم بتوانید نام مرا به صداهایی که به سازمان ملل فراخوان می‌دهند، اضافه کنید». سپس آن قتل‌عام سیاه را «یک جنایت مستمر» و «جنایت ناپدید‌سازی اجباری» دانست و در نهایت با یادآوری «ماده ۲۷ اساسنامه رم» به سران رژیم آخوندی هشدار داد که «هیچ‌کس، حتی سران کشورها، از مصونیت در برابر حوزه قضاییه ICC(دیوان بین‌المللی کیفری) برخوردار نیستند».

ارتباط مستقیم ـ جنبش دادخواهی، فراخوان برای محاکمه سران رژیم ـ قسمت چهارم

لطفا به اشتراک بگذارید: