اینک ایران ـ بهبهان

جمعه ۲۴آبان، با اعلام افزایش قیمت بنزین، مردم و جوانان بهبهان به خیابان ها ریخته و با شعار، «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» اولین تجمع اعتراضی خود را برپا کردند. بهبهان اولین شهری بود که اعتراض به گرانی بنزین را به قیام علیه غارتگران تبدیل کرد.

فردای آنروز ساعت ۱۰ صبح ۲۵آبان۹۸، در میدان بانک ملی، جوانان با بستن جاده، هسته اولیه تجمع اعتراضی خود را شکل دادند. مردم شعار می‌دادند: «بنزین گرونترشده، فقیر فقیرتر شده». «ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد». با دخالت نیروی انتظامی برای سرکوب اعتراضات مردم به جان آمده، جرقه قیام بهبهان زده شد. جوانان خشمگین با هجوم به نیروهای سرکوبگر آنان را فراری دادند. ساعاتی بعد شهر بهبهان را شعله‌های قیام فرا گرفته بود. قیامی شکوه‌مند برای رسیدن به آزادی و رهایی.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: