تظاهرات یاران شورشگر در برلین و اسلو ـ گرامیداشت پنجاه ونهمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

گرامیداشت پنجاه ونهمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران توسط یاران شورشگر در برلین و اسلو

لطفا به اشتراک بگذارید: