مروری بر جنبش دادخواهی ـ جهانی شدن جنبش دادخواهی ـ قسمت دوم

گفتگو با دکتر طاهر بومدرا

اولین موضوع این است که مدارک اصلی و مهم‌ترین شواهد و اسنادی که ما دیده‌ایم در جنبش دادخواهی برای قتل عام ۱۳۶۷، همین مدارک و شواهد بوده است.

هدف اصلی بنیاد عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ چیست؟ شما چکار می‌کنید و چه هدفی در رابطه با قتل‌عام ۱۳۶۷ و عدالت برای قربانیان دارید؟

اول اینکه بنیاد عدالت یک بنیاد مدنی است. به درخواست خانواده‌های قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ شروع به کار کرد. لذا این بنیاد در واقع نماینده خانواده‌های قربانیان است که هرگز توسط دولت ایران به رسمیت شناخته نشده است.

رژیم قتل‌عام را به طور رسمی نپذیرفته است و بنیاد عدالت وارد صحنه شد تا اولا نماینده خانواده‌های قربانیان باشد و ثانیا اطمینان حاصل کند که حقیقت فاش می‌شود. درباره قربانیان و درباره عزیزان این خانواده‌ها.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: