روزها و یادها هفته سوم شهریور ـ درگذشت پدر طالقانی

روزها و یادها هفته سوم شهریور ۱۴۰۲

درگذشت پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضدسلطنتی

شهادت نوید افکاری قهرمان کشتی کشوری توسط رژیم آخوندی

سالروز شهادت شیخ محمد خیابانی

۱۹ شهریور ۱۳۵۸ درگذشت پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضدسلطنتی پس از ۴۰ سال مبارزه مستمر علیه دیکتاتوری و فساد و تحمل سال‌ها رنج و تبعید و زندان از دامان پر مهر خلق به سوی ابدیت پر کشید. 

لطفا به اشتراک بگذارید: