آکسیون ایرانیان آزاده در نیویورک در اعتراض به حضور رئیسی جلاد

گفتگو با شیلا نینوایی

ایرانیان آزاده فراخوانی را برای تظاهرات در روز ۲۸شهریور برابر با ۱۹سپتامبر در مقابل مقر ملل متحد در اعتراض به حضور آخوند رئیسی جلاد در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر کرده‌اند. 

در همین رابطه اشرف‌نشانها در شهرهای مختلف آمریکا اقدام به برگزاری آکسیون‌های اعتراضی علیه حضور رئیسی جلاد در مقر سازمان ملل در نیویورک و سخنرانی او کرده و می‌کنند.

در این قسمت از برنامه می‌خواهیم با یکی از شرکت کنندگان در این آکسیونها صحبتی داشته باشیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: