اجلاس شورای ملی مقاومت ایران در چهل و دومین سالگرد تأسیس شورا ـ قسمت پنجم

 سخنرانان این جلسه عبارتند از:

محمد محدثین ـ مسئول کمیسیون خارجه  شورای ملی مقاومت ایران 

بهرام مودت ـ قهرمان ملی‌پوش فوتبال ایران، عضو شورای ملی مقاومت ایران

دکتر احمد رجوی ـ عضو شورای ملی مقاومت ایر‌ان

دکترحمیدرضا طاهرزاده ـ هنرمند عضو شورای ملی مقاومت ایر‌ان

لطفا به اشتراک بگذارید: