دیدار خانم مریم رجوی با خانم ناتالیا گاوریلیتسا نخست وزیر مولداوی (۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۳)

خانم مریم رجوی در جریان سفر به بروکسل برای شرکت در اجلاس قیام ایران با خانم ناتالیا گاوریلیتسا‌، نخست وزیر پیشین مولداوی که از سخنرانان اجلاس بود، به‌طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. وی تا آوریل ۲۰۲۳ نخست‌وزیر مولداوی بوده و در سال ۲۰۲۳‌یکی از چهار رهبر زن در جهان بود که جایزه ویژه به همین خاطر دریافت می‌کند.

در این دیدار خانم گاوریلیتسا گفت: من عمیقا به رهبری زنان و نقش آنان در سیاست اعتقاد دارم. در ایران، سرکوب زنان برای سالیان متمادی پتانسیل بسیار بالایی در زنان در مبارزه علیه رژیم به‌وجود آورده است که در جنبش شما سازمان‌یافته و متشکل شده و از سابقه طولانی برخوردار است.
من سال گذشته وقایع قیام ایران را پیوسته دنبال می‌کردم و می‌دانم مردم ایران تحت حاکمیت یک رژیم توتالیتر مذهبی قرار دارند که بیر‌حمانه سرکوب می‌کند. متاسفانه سیاست مماشات قیمت سنگینی از مردم ایران و منطقه و جهان گرفته است. کشورهای اروپایی باید سیاست قاطعی در رابطه با رژیم ایران اتخاذ کنند.
حضور جوانان ایرانی در کنفرانس امروز شما بسیار تاثیرگذار بود و نشان دهنده حمایت آن‌ها از جنبش شماست.

خانم مریم رجوی با تشکر از خانم گاوریلیستا و پیگیری اخبار قیام توسط ایشان گفت: ما مقاومتی هستیم که با دو دیکتاتوری مبارزه کرده‌ایم بسیاری از اعضای این مقاومت در زندان‌های شاه و زندان‌های این رژیم بوده‌اند. مقاومت ما درست در نقطه مقابل آخوندهای حاکم که زنان را شهروند درجه۲ محسوب می‌کنند و از بسیاری از حقوق محروم هستند، بر اساس برابری، آزادی و ارزش‌های انسانی بنا شده است و بیش از سی سال است که مواضع رهبری در سازمان مجاهدین به عهده زنان است.

لطفا به اشتراک بگذارید: