اجلاس شورای ملی مقاومت ایران در چهل و دومین سالگرد تأسیس شورا ـ قسمت هفتم

سخنران این جلسه از اجلاس شورای ملی مقاومت: خواهر مجاهد بدری پور طباخ 

لطفا به اشتراک بگذارید: