سخنرانی آخوند جلاد رئیسی در سازمان ملل

گفتگو با اسدالله مثنی

در شروع برنامه اشاره کردیم به صحبت‌های رئیسی جلاد در سازمان ملل در نیویورک. قبل از این صحبتها و همچنین سخنرانی خودش در مجمع عمومی رئیسی یکسری نکاتی مطرح کرد که می‌خواهیم در این قسمت از برنامه نگاهی به آنها بیاندازیم.

آخوند جلاد رئیسی در صحبتهایش در نیویورک گفته بود که من می‌خواهم صدای ملت ایران را برسانم. به نظر شما این صدا در عمل چه بود و چه شد؟

این حرف یک حرف مضحک است. رژیم تمامی حرفها را وارونه می‌زند. رئیسی صدای نیست جز صدای دیکتاتوری فاشیستی ولایت فقیه.  

لطفا به اشتراک بگذارید: