بیانیه مایکل مک کال و تأکید بر لزوم اقدام قوی بین‌المللی در قبال ممانعت رژیم از بازرسیهای آژانس

مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز در بیانیه‌یی بر لزوم اقدام قوی بین‌المللی در قبال ممانعت رژیم از بازرسیها تأکید کرد و امتناع سه کشور اروپایی از مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه رژیم ایران. را به‌شدت مورد اعتراض قرار داد.

وی افزود: تنها چند روز این تصمیم‌گیریها، رژیم ایران یک‌سوم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اخراج کرد. رژیم ایران به دشمنی با آژانس و جامعه بین‌المللی ادامه می‌دهد. اقدام قوی لازم است.

لطفا به اشتراک بگذارید: