کنفرانس مقاومت ایران به‌مناسبت سالگرد قیام در بروکسل

گفتگو با امینه قرایی

به‌مناسبت اولین سالگرد قیام سراسری مردم ایران، روز بیست و چهارم شهریور ۱۴۰۲، کنفرانس بین‌المللی و تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده در بروکسل برگزار شد و شرکت‌کنندگان از قیام مردم ایران برای آزادی و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت حمایت کردند.

در کنفرانس بین‌المللی بروکسل که با حضور خانم مریم رجوی برگزار شد شماری از رهبران پیشین جهان از کشورهای مختلف، نمایندگان پارلمان و شخصیتهای سیاسی شرکت و سخنرانی کردند.

لطفا به اشتراک بگذارید: