یادی از شهیدان قیام سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱

اسلام آباد غرب

سعید محمدی    

امیرعلی فولادی   

ایمان محمدی  

اشنویه

صدرالدین    لیتانی

میلان    حقیقی

اصفهان

امید    برزگر

لطفا به اشتراک بگذارید: