گزارشی از فضای مجازی

گفتگو با احسان رحمانی

گزارش امروز ما از شبکه‌های مجازی حول تظاهرات هموطنان آزاده در نیویورک است. این تظاهرات انعکاس نسبتا گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.

یک هموطن با انتشار یک توئیت تصویری منتشر کرده است از سرود ای ایران در جریان آن تظاهرات و نوشته:

سرود ای ایران در برابر سازمان ملل

لطفا به اشتراک بگذارید: