شورشیاران ـ همراه با جوانان اشرف‌نشان ـ شماره۸

گفتگو با ربکا ملیحی و علی فاطمی

اگر ممکن است ما را به سالها پیش ببرید. سالهایی که در ایران بودید و بگویید که چه شد که از ایران خارج شدید؟

ربکا ملیحی:

من متولد سوئد هستم ولی در دوران کودکی به ایران رفتیم. دوران نوجوانی من در کوی دانشگاه. ما ساکن امیرآباد بودیم که دقیقا روبروی کوی دانشگاه تهران بود. من از نوجوانی در جو دانشجویی بزرگ شدم. بعد از آن هم خودم دانشجو بودم. چهار سال دانشجوی دانشگاه همدان بودم و مهندسی رباتیک خواندم.

ولی به دلیل فعالیت‌هایی که داشتم کمیته انضباطی شدم و ستاره‌دار شدم و قبل از اینکه حکم اخراج مرا بدهند خودم از ادامه تحصیل اعلام انصراف کرده و از ایران خارج شدم. 

لطفا به اشتراک بگذارید: