هفت روی هفت ـ سفر رئیسی جلاد به نیویورک و تظاهرات هموطنان آزاده

بررسی مهمترین و تازه‌ترین خبرها و تحولات هفته

مهمترین تحولات هفته را باید با کارزارهای مقاومت طبق معمول شروع کنیم. این هفته کارزار مهمی در نیویورک بود. تظاهرات و رویارویی‌هایی که آنجا شکل گرفت زمانیکه رئیسی جلاد به مجمع عمومی می‌رفت.

همچنین همزمان اقدامات و فعالیت‌های کانون‌های شورشی که گسترش آن بسیار قابل توجه بود. از طرف دیگر کارزار مقاومت در بروکسل و واکنش‌های رژیم در این رابطه قابل توجه بود.  

نکته دیگر حرفهای رئیسی است و صحنه‌ای که آنجا بوجود آمد در مجمع عمومی. صحنه خالی که اکثرا ترک کرده‌ بودند و حرفهای رئیسی که خیلی مسخره بود.

این هفته یک جریانی بود که از هفته قبل شروع شده بود و دامنه‌اش به این هفته کشید موضوع این بود که رژیم جلوی ورود یکسری از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را گرفت. این یک واکنش بود به آنچه در شورای حکام گذشته و بیانیه‌هایی که داده بودند.

لطفا به اشتراک بگذارید: