اینک ایران ـ اراک

این را فهمیده‌ام که بیشتر ماهی‌ها در زمان پیری شکایت می‌کنند که زندگیشان را بیخودی تلف کرده‌اند

دائم از همه چیز شکایت دارند، من می‌خواهم بدانم که راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ.

یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می‌توان زندگی کرد؟

به‌قول صمد بهرنگی از همان لحظه که فکر دنیا به ذهنت خطور کرد باید طور دیگری زندگی کنی.

باید شورید بر علیه آنچه آزادی و زنده بودنت را به زنجیر کشیده است.

لطفا به اشتراک بگذارید: