فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن ـ آغاز سال تحصیلی آغاز شورش و شورشگری

مریم رجوی: امسال سال گسترش کانون‌های شورشی در مدرسه‌ها و دانشگاه هاست  -۱۴۰۲

مریم رجوی: امیدواریم این سال سال خیزش برای به زیر کشیدن ولایت فقیه و به‌دست آوردن آزادی باشد ـ مهر ۱۴۰۲

‌مریم رجوی: هر مدرسه را یک کانون شورشی کنید

‌هر دانشگاه را یک کانون شورشی می‌کنیم درود بر خواهر مریم

‌مریم رجوی: برای استمرار قیامها و برای آزادی ایران از اشغال آخوندها به‌پا خیزید ـ ۱۴۰۲

‌مریم رجوی: درس آ‌زادی بالاترین درس جوانان ایران است

‌مریم رجوی: این قیامها بیش از هر زمان دیگری درس آزادی را درس جوانان و نوجوانان ایران کرده است ـ ۱۴۰۲

‌مریم رجوی: آزادی و پیروزی در دستان شماست ـ ۱۴۰۲

سلاح به دست می‌گیریم ایرانو پس می‌گیریم

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

مرگ بر اصل ولایت فقیه

لطفا به اشتراک بگذارید: