تظاهرات یاران شورشگر در۹شهر جهان

تظاهرات یاران شورشگر در استکهلم، اسلو، یوتوبوری، وین، آرهوس، رم، ژنو، سیدنی و کونئو

مسعود رهبر ماست پیروزی از آن ماست

برادر عزیزم قسم به خون پاکت می‌گیریم انتقامت

می جنگیم می‌رزمیم ایرانو پس می‌گیریم

قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری

لطفا به اشتراک بگذارید: