کارکردهای فاشیسم آخوندی زیر سایه سیاست مماشات

دیکتاتوری ولایت‌فقیه در داخل مردم را سرکوب می‌کند.

در سیاست خارجی هم تروریسم و گروگان‌گیری را به‌جای دیپلوماسی نشانده است.

هر وقت در تعادل‌قوا کم می‌آورد با سیاست «نفت مفت» و «امتیاز‌های تجاری» رضایت طرف مقابل را جلب می‌کند.

اکنون سال‌هاست که یک «عنصر» دیگر هم به این سیاست کثیف اضافه شده است: مواد مخدر!

آخوندها با تکیه به تجارت مواد مخدر، بخش تاریک اقتصاد و سیاستشان را می‌چرخانند.

حزب‌الله وابسته به رژیم ایران به‌طور گسترده درگیر توزیع کوکائین و پولشویی در آمریکا و دیگر کشورها بوده است.

پس از خروج آمریکا از برجام رئیس جمهور وقت رژیم رسما اروپا را با اهرم مواد مخدر تهدید کرد

روحانی: برای حفظ جوان‌های خودتان در برابر مواد مخدر اگر این روند ادامه پیدا کند اون همکاری‌ها تعطیل خواهد شد

آیا این وضعیت حاصل میدان‌دادن‌های استعماری اصحاب سیاست مماشات به فاشیسم آخوندی نیست؟

لطفا به اشتراک بگذارید: