فراسو ـ نگاهی به کنفرانس بین‌المللی مقاومت در بروکسل

گفتگو با شاهین قبادی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

هموطنان شورشگر در سالگرد قیام سراسری مردم ایران علیه دیکتاتوری حاکم روز جمعه ۲۴شهریور در بروکسل یک گردهمایی پرشکوه برگزار کردند. آنها با برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی و راهپیمایی بزرگ پس از آن، بر عزم خود برای سرنگونی این حکومت تأکید کرده و شعار «می‌جنگیم، می‌میریم، ایرانو پس می‌گیریم» سردادند.

ایرانیان آزاده با شعارهای کوبنده خود این بار نیز پژواک صدای قیام در داخل کشور بودند. آنها با شعار «خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیرخاک» پیام سرنگونی محتوم این رژیم را به گوش جهانیان رسانده و آن را به‌عنوان یک وظیفه ملی و میهنی برای هر ایرانی آزاده به ثبت دادند.

لطفا به اشتراک بگذارید: